SustVarius zorgt ervoor dat mensen een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden

SustVarius is een zorg verlenende organisatie die volwassenen, jongeren en kinderen met psychosociaal emotionele hulpvragen begeleidt en ondersteunt, met als doel de kwaliteit van leven te verhogen. Wij werken vanuit de volgende waarden: gelijkwaardigheid en wederkerigheid; jij leert van ons, wij leren van jou. Onze visie is dat je mag zijn wie je bent, ongeacht; persoonskenmerken, afkomst, achtergrond, cultuur en/of religie.

Missie & ambitie

SustVarius streeft naar een persoonlijke, vraaggerichte benadering, waarbij er samen met de cliënt gekeken wordt naar mogelijkheden binnen het systeem, met als doel alle schakels rond de cliënt met elkaar te verbinden en optimaal te laten samen werken. Daarnaast wordt er met de cliënt onderzocht en in kaart gebracht wat nodig is om aan de hulpvraag te voldoen. De cliënt wordt bewust gemaakt van de aanwezige competenties, krachten en talenten. Daarnaast krijgt hij inzicht in zijn incompetenties en valkuilen; leert hij wanneer en bij wie hij hulp moet vragen en geen keuzes vanuit angst te maken. Leren loslaten en accepteren dat iets is zoals het is, kan ook onderdeel van dit proces zijn. SustVarius heeft de ambitie om alle lagen van de samenleving mee te nemen in een nieuwe stijl van denken, kijken, schrijven, en benaderen; zonder (voor)oordelen en aannames.

Missie & ambitie

SustVarius streeft naar een persoonlijke, vraaggerichte benadering, waarbij er samen met de cliënt gekeken wordt naar mogelijkheden binnen het systeem, met als doel alle schakels rond de cliënt met elkaar te verbinden en optimaal te laten samen werken. Daarnaast wordt er met de cliënt onderzocht en in kaart gebracht wat nodig is om aan de hulpvraag te voldoen. De cliënt wordt bewust gemaakt van de aanwezige competenties, krachten en talenten. Daarnaast krijgt hij inzicht in zijn incompetenties en valkuilen; leert hij wanneer en bij wie hij hulp moet vragen en geen keuzes vanuit angst te maken. Leren loslaten en accepteren dat iets is zoals het is, kan ook onderdeel van dit proces zijn. SustVarius heeft de ambitie om alle lagen van de samenleving mee te nemen in een nieuwe stijl van denken, kijken, schrijven, en benaderen; zonder (voor)oordelen en aannames.

Werkwijze

SustVarius werkt met een deskundig team. Alle medewerkers van SustVarius kenmerken zich door vraaggericht met de cliënt mee te denken. We vinden het belangrijk om een veilige en prettige omgeving te creëren voor onze cliënten. Een omgeving waarin we hen helpen inzicht te krijgen in hun problematiek en samen te werken aan verandering. SustVarius staat voor een betrokken, gelijkwaardige, open en vraaggerichte benadering. Waarin vragen als; Wil je het? Kun je het? En krijg je de gelegenheid? belangrijk zijn.

Methodiek

SustVarius werkt met de methodiek “Op Eigen Benen”. Dit is een methodiek die bij een vraag of een probleem van de ander een stap terug doet en de ander ruimte biedt om zelf na te denken over een aanpak van een taak of de oplossing voor een probleem. Wanneer de ander niet in staat is zelf een oplossing of een aanpak te bedenken wordt vanuit de methodiek gewezen in de richting van de oplossing. Op Eigen Benen is niet alleen een manier om bij mensen de competenties te vergroten, het zet ook aan tot zelfsturing, zelf denken en zelfontplooiing. Met andere woorden; het ontwikkelen van eigenwaarde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het wetenschappelijk getoetst en vastgestelde instrument INVRA Wonen en INVRA Ouderschap.

Financiering

WMO regio Foodvalley /
op contract met gemeentes buiten de regio

Jeugdwet

WLZ (vanuit PGB)

Cliëntenraad

Als cliënt van Sustvarius kun je meepraten over het beleid van de zorginstelling via de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft de taak binnen de doelstellingen van Sustvarius de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Zowel voor bewoners van Het Weeshuis als voor cliënten die ambulante begeleiding ontvangen.
Meer informatie hierover vind je in onderstaande pdf.

Cliëntenraad

Als cliënt van Sustvarius kun je meepraten over het beleid van de zorginstelling via de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft de taak binnen de doelstellingen van Sustvarius de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen. Zowel voor bewoners van Het Weeshuis als voor cliënten die ambulante begeleiding ontvangen.
Meer informatie hierover vind je in onderstaande pdf.

Loslaten

Om los te laten is liefde nodig.
Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer,
Het is het besef dat ik de ander de ruimte geef.
Loslaten is niet het onmogelijk maken,
Maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.
Loslaten is machteloosheid toegeven,
Hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven,
Het is jezelf zo goed mogelijk maken.
Loslaten is niet zorgen voor,
Maar geven om.
Loslaten is niet oordelen,
Maar de ander toe staan mens te zijn.
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
Loslaten is niet ontkennen,
Maar accepteren.
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,
Maar elke dag nemen zoals die komt.
En er mezelf gelukkig mee prijzen.
Loslaten is niet andere kritiseren of reguleren,
Maar te worden wat ik droom te zijn.
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.

– Nelson Mandela –