Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. SustVarius biedt in deze woonvorm met 24 uurs beschikbaarheid en toezicht een veilige omgeving. Hierin werk je aan het volgen van dagelijkse structuur, zinvolle dagbesteding, persoonlijke verzorging/ leefomgeving, afspraken nakomen, sociale vaardigheden en persoonlijke leerdoelen. Beschermd wonen wordt geboden op de woonlocatie voormalig Burger Weeshuis.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. SustVarius biedt in deze woonvorm met 24 uurs beschikbaarheid en toezicht een veilige omgeving. Hierin werk je aan het volgen van dagelijkse structuur, zinvolle dagbesteding, persoonlijke verzorging/ leefomgeving, afspraken nakomen, sociale vaardigheden en persoonlijke leerdoelen. Beschermd wonen wordt geboden op de woonlocatie voormalig Burger Weeshuis.

Onderzoek ouderschap

Ouderschapsonderzoek is voor moeders en/ of vaders waarvan in kaart moet worden gebracht welke (on)mogelijkheden en (in)competenties er zijn voor het in een veilige situatie opvoeden/ verzorgen van hun kind of kinderen. SustVarius biedt in minimaal 26 weken, onafhankelijk onderzoek, waarbij de competenties en risico’s op basis van de leefgebieden: wonen, financiën, sociale vaardigheden en ouderschap in kaart worden gebracht. Ook wordt het systeem om ouder(s) onderzocht, zo mogelijk hersteld en verbonden om als steunende factor voor ouder(s) of kind te kunnen fungeren. Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken welke rol moeder en/of vader kan en wil vervullen in het leven van haar/ zijn kind(eren) en wat er voor nodig is een veilige leefomgeving te creëren. Ouders worden meegenomen in het proces naar de uitkomst van het onderzoek, ongeacht welke kant het op gaat en ook in het na traject. Een aantal voorbeelden van uitkomsten van het onderzoek kunnen zijn; volledig zelfstandig ouderschap in de thuissituatie, zelfstandig ouderschap in de thuissituatie met ambulante hulp, zelfstandig ouderschap in samenwerking met b.v. dagopvang, ouderschap op afstand, pleegzorg met bezoek. Ouderschapsonderzoek met 24 uurs beschikbaarheid en toezicht wordt geboden op onze woonlocatie voormalig Burger Weeshuis.

Onderzoek ouderschap

Ouderschapsonderzoek is voor moeders en/ of vaders waarvan in kaart moet worden gebracht welke (on)mogelijkheden en (in)competenties er zijn voor het in een veilige situatie opvoeden/ verzorgen van hun kind of kinderen. SustVarius biedt in minimaal 26 weken, onafhankelijk onderzoek, waarbij de competenties en risico’s op basis van de leefgebieden: wonen, financiën, sociale vaardigheden en ouderschap in kaart worden gebracht. Ook wordt het systeem om ouder(s) onderzocht, zo mogelijk hersteld en verbonden om als steunende factor voor ouder(s) of kind te kunnen fungeren. Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken welke rol moeder en/of vader kan en wil vervullen in het leven van haar/ zijn kind(eren) en wat er voor nodig is een veilige leefomgeving te creëren. Ouders worden meegenomen in het proces naar de uitkomst van het onderzoek, ongeacht welke kant het op gaat en ook in het na traject. Een aantal voorbeelden van uitkomsten van het onderzoek kunnen zijn; volledig zelfstandig ouderschap in de thuissituatie, zelfstandig ouderschap in de thuissituatie met ambulante hulp, zelfstandig ouderschap in samenwerking met b.v. dagopvang, ouderschap op afstand, pleegzorg met bezoek. Ouderschapsonderzoek met 24 uurs beschikbaarheid en toezicht wordt geboden op onze woonlocatie voormalig Burger Weeshuis.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is voor mensen die zelfstandig wonen en begeleiding nodig hebben in hun eigen omgeving (de thuissituatie). Samen met cliënt en eventuele verwijzer worden doelen gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld zijn op gebied van opvoeding, wonen, financiën, persoonlijke verzorging, verzorging van de leefomgeving, structuur en sociale vaardigheden. Ambulante begeleiding is erop gericht om samen te werken aan het behalen van die doelen.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is voor mensen die zelfstandig wonen en begeleiding nodig hebben in hun eigen omgeving (de thuissituatie). Samen met cliënt en eventuele verwijzer worden doelen gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld zijn op gebied van opvoeding, wonen, financiën, persoonlijke verzorging, verzorging van de leefomgeving, structuur en sociale vaardigheden. Ambulante begeleiding is erop gericht om samen te werken aan het behalen van die doelen.

Crisis (kort verblijf)

Crisis opvang is voor mensen waar direct opvang voor nodig is. SustVarius biedt op aanvraag crisis opvang voor beperkte tijd. Crisisopvang met 24 uurs beschikbaarheid en toezicht wordt geboden op onze woonlocatie voormalig Burger Weeshuis.

Crisis
(kort verblijf)

Crisis opvang is voor mensen waar direct opvang voor nodig is. SustVarius biedt op aanvraag crisis opvang voor beperkte tijd. Crisisopvang met 24 uurs beschikbaarheid en toezicht wordt geboden op onze woonlocatie voormalig Burger Weeshuis.

Begeleide bezoeken (ouder-kind)

Begeleid bezoek is voor ouders waarbij een kind of kinderen uit huis geplaatst zijn en waarbij er contactmomenten tussen ouder en kind zijn afgesproken en toezicht gewenst is. SustVarius biedt begeleiding bij deze bezoekmomenten. Zo nodig kunnen de ouderschapscompetenties in kaart gebracht worden.

Begeleide bezoeken
(ouder-kind)

Begeleid bezoek is voor ouders waarbij een kind of kinderen uit huis geplaatst zijn en waarbij er contactmomenten tussen ouder en kind zijn afgesproken en toezicht gewenst is. SustVarius biedt begeleiding bij deze bezoekmomenten. Zo nodig kunnen de ouderschapscompetenties in kaart gebracht worden.